Legal aspects of using the state language in radio broadcasts in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Prawne aspekty posługiwania się językiem państwowym przez radiostacje na Ukrainie

Abstract

The article examines the stages of introducing the state language into the broadcasts of national, regional and local radio stations. The legislative regulation pertaining to the use of Ukrainian in radio broadcasts and music content of radio organizations in 2004–2016 is examined. The author concludes that the development of the language-based radio broadcasting is possible in the conditions of harmonious interaction between radio stations, musicians/songwriters and the audience.
W artykule omówiono etapy wprowadzania języka państwowego na antenę radiostacji narodowych, regionalnych i lokalnych. Przeanalizowano regulacje prawne dotyczące posługiwania się językiem ukraińskim przy emisji treści i muzyki przez radiostacje w latach 2004–2016. Autor dochodzi do wniosku, że rozwój emisji radiowej w konkretnym języku możliwy jest w warunkach harmonijnych relacji pomiędzy stacjami radiowymi, muzykami, twórcami piosenek i odbiorcami.

Description

Sponsor

Keywords

legislative base, convergence, media, transformation, Ukrainian language broadcasting, podstawa legislacyjna, konwergencja, media, transformacja, nadawanie w języku ukraińskim

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 95-104.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego