Wielkopolska przedsiębiorczość wobec wyzwań badawczo-rozwojowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Cel prezentowanej monografii można określić jako wzbogacenie wiedzy o doświadczeniach i postawach wielkopolskich przedsiębiorców wobec współpracy z jednostkami naukowymi. Takie założenie lokuje recenzowane opracowanie na pograniczu socjologii gospodarki, socjologii wiedzy i ekonomii. [...] z entuzjazmem należy witać prace naukowe o tematyce takiej jak prezentowana w recenzowanej monografii. Przyczyniają się one bowiem do wzrostu świadomości wyzwań stojących przed polskim środowiskiem naukowym […]. Z tych samych względów istotną wartość dodaną przedłożonej monografii stanowi szereg rekomendacji, które z perspektywy kadr zarządzających współczesnymi uczelniami wyższymi mogą być źródłem inspiracji do przyszłych działań w zakresie relacji tychże jednostek z otoczeniem gospodarczym.

Description

Sponsor

Keywords

innowacyjność, Wielkopolska, gospodarka oparta na wiedzy, przedsiębiorstwo, działalność B+R

Citation

Cichocki Piotr, Nowak Witold, Plucińska Martyna, Wielkopolska przedsiębiorczość wobec wyzwań badawczo-rozwojowych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego