Charakterystyczne cechy systemu walutowego oraz obieg pieniężny w trzydziestoleciu Polski Ludowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1975

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Characteristics of the Monetary System and Circulation During 30 Years of the Polish People's Republic

Abstract

The author examines the problems connected with the emergence of the monetary system in the Polish People's Republic and the specific features of the system and concludes that monetary reserves of national currencies are determined by endogenic factors.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 37, 1975, z. 1, s. 141-160

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego