Słownik podstawowych terminów e-commerce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-12

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SOTE/Manibooks

Title alternative

Abstract

WSTĘP
Słownik podstawowych terminów branży e-commerce zrodził się z potrzeby wyrażanej przede wszystkim przez przedsiębiorców branży handlu elektronicznego. Celem leksykonu jest przekazanie w prostych i zrozumiałych słowach zawiłości terminologicznych związanych z tą branżą, zwłaszcza w zakresie słownictwa informatycznego. Prostota języka ma zapewnić praktyczność w użyciu. Układ słownika przybrał formę klasyczną – hasła uporządkowane są alfabetycznie. Artykuły hasłowe zbudowane są w sposób konsekwentny i nieskomplikowany, zgodnie z kanonami opracowań leksykograficznych. Każde hasło rozpoczyna wytłuszczony wyraz hasłowy, po nim następuje definicja. Zdecydowałem się na minimalizm w stosowaniu kwalifikatorów stylistycznych i środowiskowych, dlatego też z rzadka tylko w treści słownika pojawia się znacznik potoczne. Dodaję czasem również informację etymologiczną o pochodzeniu definiowanego hasła z angielszczyzny. Ze znaków dodatkowych (graficznych) skorzystałem jedynie z pustej kropki (°). Stawiam ją przy wyrazie, wyrażeniu, które stanowią odrębne hasła w słowniku. W materiale badawczym rozpoznałem wiele powtarzających się kolokacji, czyli często pojawiających się wyrazów w swoim otoczeniu, dlatego też niekiedy odnotowywałem ten fakt na końcu artykułu hasłowego. Nie korzystam ze skrótów (poza czytelnym zob., czyli zobacz), aby nie utrudniać lektury słownika. Słownik zamyka indeks zdefiniowanych jednostek leksykalnych wraz z odniesieniem do strony, by korzystanie ze słownika było efektywne.

Description

Słownik specjalistyczny napisany językiem komunikatywnym.

Sponsor

SOTE

Keywords

e-commerce, handel internetowy, język e-commerce, sklepy internetowe

Citation

Fliciński P., Słownik podstawowych terminów e-commerce, Poznań 2015

ISBN

9788364640148

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego