Wczesnośredniowieczne szklane kostki mozaikowe z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Toruń: UMK

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Ostrów Tumski w Poznaniu, Poznań, Średniowiecze, Early Middle Ages

Citation

Archaeologia Historica Polona, t. 15/2: 2005, s. 187 - 200.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego