Handel Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The trade between Poland and other EU–member countries

Abstract

Celem powyższego artykułu jest przeanalizowanie rozwoju, struktury i salda w handlu Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Autor pokazuje, że handel ten następował (w cenach realnych) stosunkowo powoli i najważniejszym partnerem handlowym Polski w Unii była Republika Federalna Niemiec. Ważną rolę w strukturze rzeczowej handlu odgrywały produkty o wysokiej i średnio-wysokiej technice, pozytywne saldo handlu Polski stanowiło jednak konsekwencję wymiany handlowej w zakresie wyrobów o niskiej i średnio-niskiej technice. Niezbędne stało się zatem istotne zwiększenie (niskiego) udziału wydatków badawczo-rozwojowych w produkcie krajowym brutto Polski.
The author analyses the trade between Poland and other EU–member countries. His aim is to show the development, structures and the balance of this trade. The author comes to the conclusion that the trade was (in real prices) weak and the Federal Republik of Germany was the most important commercial partner Polands. Although the high technological and technological products played an important role in the trade between Poland and other EU–countries, low technological commodities were the most significant element of the trade balance, It are matters of consequence to increase the R+D–expenditures in Poland.

Description

Sponsor

Keywords

handel zagraniczny, Polska, kraje członkowskie UE, the international trade, Poland, EU–member countries

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 257-265.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego