Brexit w polityce europejskiej Niemiec

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Brexit in the European policy of Germany

Abstract

Od początków rządów D. Camerona w Wielkiej Brytanii (2010) pogłębił się eurosceptycyzm, który doprowadził do polaryzacji społeczeństwa, referendum i Brexitu. Niemcy opowiadały się za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w UE, ale po wynikach referendum zapowiedziały twarde negocjacje na warunkach UE. Jednocześnie uznały, że stwarza to dobre perspektywy do pogłębienia współpracy w gronie 27 pozostałych państw. Największe problemy w negocjacjach koncentrują się wokół rozliczeń finansowych Londynu z Brukselą (ok. 60 mld euro), statusu obywateli Unii Europejskiej, zatrudnionych i przebywających na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz granicy pomiędzy Irlandią Północną i Republiką Irlandii. Trudne rokowania dotyczą również kształtu nowej umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią.
Since the beginning of David Cameron’s rule in the United Kingdom (2010) Eurosceptic sentiments have intensified, leading to a split in society, a referendum and, finally, Brexit. Germany was for the UK remaining in the EU, but after the referendum Germany announced the EU would negotiate hard to have its conditions met. Germany decided that Brexit provided favorable prospects for enhancing cooperation among the remaining 27 states. The most difficult negotiating items concern financial settlements between London and Brussels (ca. EUR 60 billion), the status of EU citizens employed and residing in the territory of the UK, and the North Ireland-Irish Republic border. The negotiations of a new trade agreement between the EU and the UK are also difficult.

Description

Sponsor

Keywords

Niemcy, Unia Europejska-Wielka Brytania-Brexit, Germany, European Union-the United Kingdom-Brexit

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 119-131

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego