Strategia zwalczania terroryzmu dżihadystycznego w Maroku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

The Moroccan counter-terrorism strategy

Abstract

Artykuł ukazuje współczesny charakter zagrożeń płynących ze strony terroryzmu dżihadystycznego dla Maroka. Prezentuje uwarunkowania i katalizatory rozwoju radykalnego salafizmu w tym państwie oraz czynniki sprzyjające krystalizacji postaw radykalnych, odwołujących się do selektywnego i wykrzywionego postrzegania islamu. Zawarta w artykule analiza koncentruje się na ukazaniu najważniejszych wymiarów budowanej od lat strategii antyterrorystycznej władz Maroka. Celem tych rozważań jest przybliżenie priorytetów w określaniu kierunków działań podejmowanych w tym zakresie. Artykuł podejmuje refleksję, w jakim stopniu obecne są aktualnie zagrożenia dla bezpieczeństwa Maroka, wynikające z aktywności ekstremizmu dżihadystycznego, jak władze tego kraju usiłują im sprostać oraz czy wysiłki te należy uznać za efektywne. Analiza ta bazuje na integracji metod historycznej i systemowej oraz - diagnozując charakter tworzenia się i funkcjonowania komórek dżihadystycznych - odwołuje się do teorii sieci Marca Sagemana. Głównym wnioskiem płynącym z opracowania powyższych zagadnień jest wskazanie na wielopłaszczyznową politykę antyterrorystyczną władz Maroka, rozwijaną zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Pomimo efektywności wielu rozwiązań, strategii tej powinny jednak, w szerszym zakresie niż do tej pory, towarzyszyć kompleksowe rozwiązania służące inkluzji społeczno-ekonomicznej, skierowane szczególnie do osób młodych, będące istotnym elementem programów na rzecz zapobiegania radykalizacji.
The paper shows mechanisms and manifestations of the jihadism in Morocco. It analyses the background of the activity of some radical groups and the terrorist cells that make references to the distortion in the interpretation of Islam and are present in this part of Maghreb region of the North Africa. The article refers to some social and economic conditions for violent radicalization. It is focused on the most important dimensions of the counter-terrorism strategy implemented by the Moroccan government now and in the past. Its main purpose is to approximate some crucial aspects of the counter-terrorism policy and practical solutions applied to fight and prevent terrorism in the national and regional context. The paper shows how the Moroccan government deals with the jihadi threat and evaluates the impact of these efforts. The methodological analysis is based on the integration of historical and system method and refers to the Marc Sageman’s theory of the jihadist network, which is more appropriate to understand how they appear and operate. The main conclusion of the article is that Morocco has implemented the multidimensional and integrated counter-terrorism policy developed both in the national and intenational area. Regarding the effectiveness of this strategy it should be emphasized that ti is essential to introduce on the wider scale the social and economic inclusion programs addressed especially to the youth to prevent violent extremism.

Description

Sponsor

Keywords

Maroko, antyterroryzm, dżihadyzm, radykalizacja, prewencja, Morocco, counter-terrorism, jihadism, violent radicalization, prevention

Citation

Przegląd Politologiczny, nr 1/2019, s. 77-92.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego