Podstawowe założenia wykonywania budżetu państwa przez bank centralny

Loading...
Thumbnail Image
Date
1962
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Prawa i Administracji UAM
Title alternative
Principal Premises of the Feasibility of State Budget by a Central Bank
Abstract
Description
Sponsor
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Keywords
Citation
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 24, 1962, z. 1, s. 81-100
DOI
Alternative location
Creative Commons License