Wokół stereotypów polskości i niemieckości. Rudnicki i Załuski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Tekst podejmuje zagadnienie dekonstrukcji paradygmatycznych wersji „skolonizowanego Polaka” i „niedobrego Niemca”, który został utrwalony w polskiej literaturze i dyskursie społecznym, zwłaszcza w okresie zaborów i II wojny światowej. Oznaczało to przede wszystkim ukształtowanie „twardego” modelu patriotyzmu polskiego, który zaczyna się załamywać w momencie emigracji „solidarnościowej”. Rudnicki i Załuski są pisarzami, którzy znaleźli się w Niemczech wraz z tą falą, a ich teksty podejmują dyskusję zarówno z paradygmatem niemieckości, jak i polskości w ich tradycyjnych wersjach próbując znaleźć płaszczyzny (dyskurs apatriotyczny, język, egzystencja), które osłabiają trudne doświadczenia historyczne.
The text takes up an issue of deconstruction of paradigmatic versions of “colonized Pole” and „bad German”, which has been established in Polish literature and social discourse, especially during the period of the Partitions of Poland and the Second World War. It meant the development of the „hard” model of Polish patriotism, which started to collapse during the period of the „Solidarity” emigration. Rudnicki and Za uski are writers, who found themselves in German together with this influx. Their texts take up the discussion with the paradigms of both Germaness and Polishness in their traditional versions, trying to find levels (apatriotic discourse, language, existence), which could weaken difficult historical experiences.

Description

Sponsor

Keywords

partiotyzm, paradygmat, romantyzm, zabory, inteligencja, Niemiec, Polak, współczesność, dekonstrukcja, postkolonializm, patriotism, paradigm, romantism, partitions of Poland, intelligentsia, German, Pole, modernity, deconstruction, postcolonialism

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 211-224

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego