Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS)1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Polish adaptation of Dimensions of Identity Development Scale (DIDS)

Abstract

The paper presents the Dual-Cycle Model of Identity Formation, a theory formulated in recent years by researchers from the Catholic University of Leuven, Belgium, as well as a questionnaire created to verify the assumptions of this theory – the Dimensions of Identity Development Scale (DIDS). The authors make an overview of results of studies carried out using DIDS and describe the development process of the questionnaire itself. Since DIDS is currently being adapted for application in Poland, reports of the progress of the adaptation process and ratings of the psychometric value of this questionnaire are presented as well.

Description

Artykuł prezentuje sformułowaną w ostatnich latach przez badaczy z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w Belgii teorię Podwójnego Cyklu Formowania się Tożsamości (Dual-Cycle Model of Identity Formation) oraz narzędzie stworzone w celu weryfikacji założeń tej koncepcji – Skalę Wymiarów Rozwoju Tożsamości (Dimensions of Identity Development Scale; DIDS). Dokonano przeglądu wyników badań zrealizowanych z zastosowaniem skali DIDS oraz zaprezentowano proces powstania samego narzędzia. Skala DIDS jest aktualnie adaptowana do polskich warunków. Przedstawiono doniesienia na temat dotychczasowego przebiegu procesu adaptacji oraz wskaźniki wartości psychometrycznej narzędzia.

Sponsor

Artykuł przygotowany w ramach systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010. Lider projektu to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partner naukowy - SWPS w Warszawie. Kierownik Zespołu Badawczego SWPS: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska. Informacje o projekcie: www.aktywizacja2.swps.pl

Keywords

Citation

Polskie Forum Psychologiczne, 15 (1), 2010, s. 66-84.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego