Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r., III CZP 36/13, w sprawie relacji między roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy a roszczeniem negatoryjnym albo roszczeniem windykacyjnym

dc.contributor.authorCzerwiński, Marcin
dc.date.accessioned2014-07-21T12:42:11Z
dc.date.available2014-07-21T12:42:11Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractJest to glosa aprobująca w stosunku do uchwały Sądu Najwyższego o sygn. III CZP 36/13. Autor aprobuje wypracowaną w tej uchwale tezę, że „Właściciel rzeczy może żądać od posiadacza służebności wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy”, nawet wówczas gdy właściciel nie realizuje roszczenia negatoryjnego polegającego na żądaniu usunięcia urządzeń przesyłowych. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy ma zdaniem Sądu i autora charakter samodzielny. Zagadnienie samego charakteru prawnego roszczeń uzupełniających, a zwłaszcza ich samodzielności, nadal budzi spory w polskiej cywilistyce. Wątpliwości dotyczą również tego, czy do wystąpienia przez właściciela z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego niezbędna jest równoczesna legitymacja tego właściciela do wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym, co wykluczałoby żądanie wynagrodzenia przy istnieniu podstaw do jedynie roszczenia negatoryjnego. Zatem wyłączone byłoby tego rodzaju roszczenie dla urządzeń przesyłowych. Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu, że roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy ma charakter obligacyjny i wówczas, gdy powstanie - uzyskuje samodzielny byt w stosunku do innych roszczeń właściciela i może być przedmiotem obrotu.pl_PL
dc.description.abstractThis is a commentary approving the ruling of the Supreme Court ref. III CZP 36/13. The author endorses the argument put forward in this ruling that “The owner can demand a fee from the possessor of the easement for non-contractual use of a thing”, even if the owner does not pursue actio negatoria that is based on demanding removal of transmission facilities. In the Court's opinion and the author’s opinion as well, a claim for a fee for non-contractual use of a thing is independent. The issue of the legal nature of the supplementary claims, particularly their independence, remains a matter of dispute in Polish civil law. It is also questionable whether it is necessary for the owner to simultaneously have entitlement to pursue rei vindicatio in order to demand a fee for non-contractual use of a real estate without legal title, which would exclude a claim for a fee in the presence of grounds only for actio negatoria. Therefore, this kind of a claim would be excluded with regard to transmission facilities. One shall accept the standpoint of the Court that the claim for a fee for non-contractual use of a thing has the nature of obligation, and when it arises - it obtains independent existence in relation to other claims of the owner and may be traded.pl_PL
dc.identifier.citationZeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 277-286pl_PL
dc.identifier.issn2299-2774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11223
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectroszczenia uzupełniającepl_PL
dc.subjectsupplementary claimspl_PL
dc.subjectwynagrodzenie za bezumowne korzystaniepl_PL
dc.subjectfee for non-contractual usepl_PL
dc.subjecturządzenia przesyłowepl_PL
dc.subjecttransmission facilitiespl_PL
dc.subjectsłużebnośćpl_PL
dc.subjecteasementpl_PL
dc.titleGlosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r., III CZP 36/13, w sprawie relacji między roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy a roszczeniem negatoryjnym albo roszczeniem windykacyjnympl_PL
dc.title.alternativeCommentary to the ruling of the Supreme Court of 24 July 2013, ref. III CZP 36/13, on the relation between the claim for a fee for non-contractual use of a thing and actio negatoria or rei vindicatiopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
18_CZERWIŃSKI.pdf
Size:
611.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.49 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego