Kontradyktoryjność i inkwizycyjność w europejskiej procedurze cywilnej XIX i XX wieku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o.

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

XIX i XX wiek, procedura cywilna, kontradyktoryjność, inkwizycyjność

Citation

Czasopismo Prawno-Historyczne, 2013, z. 2, s. 123-144

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego