Warunki interpretacji pojęcia doświadczenie poza-eklezjane w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II,

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział teologiczny UAM

Title alternative

Conditions of Interpretations of the Concept of Extra-Ecclesial Experience in Light of the Documents of the Second Vatican Council

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

doświadczenie religijne, doświadczenie poza-eklezjalne, dynamizm Kościoła, dialog, współpraca

Citation

Filozofia Religii, t. 4, 2008, s. 129-139

ISBN

9788360598160
8360598169

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego