Udział przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Participation of enterprises in making public decisions in the economic sphere at the local level

Abstract

W dzisiejszych czasach przestarzałe lokalne tworzenie polityki jest wyczerpane. Wydaje się, że powinniśmy w coraz większym stopniu włączać do struktury zarządzania podmioty zewnętrzne, aby usprawnić i zracjonalizować proces podejmowania decyzji publicznych, co bezpośrednio wpływa na rozwój gospodarczy regionu.

Description

Sponsor

Nowadays, outdated local policy-making is exhausted. It seems that we should increasingly incorporate other-external entities into the management structure in order to streamline and rationalize the process of public decision-making, which directly affects the economic development of the region.

Keywords

Gospodarka regionalna, Regional economy, Struktura zarządzania, Management structure

Citation

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z.1, 2015, s. 289-309.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego