Język. Komunikacja. Informacja

CzasopismoJęzyk. Komunikacja. Informacja poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami. Rocznik prowadzi trzy działy: (i) artykuły, (ii) opinie i polemiki oraz (iii) recenzje. Teksty, w języku polskim lub angielskim, można nadsyłać w formie elektronicznej do końca września każdego roku.

Language. Communication. Information is an annual journal devoted to linguistics in its broad sense, communication and information sciences, as well as relationships between these research areas. The journal consist of three major sections: (i) articles, (ii) opinions and polemics, and (iii) reviews. Texts, in Polish or English, should be send electronically by the end of September every year.

Redaktor naczelny: Ilona Koutny, Piotr Nowak
Kontakt: al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
tel. 61/8296373
Nazwa wydawcy: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
ISSN 1896-9585
ISBN 978-83-89949-87-5

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego