2013, Vol. 40. Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy (CPP RPS 40/2013)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2013) Antonowicz, Dominik
    Brytyjskie szkolnictwa wyższe przeszło w ostatnich dwudziestu latach cały szereg fundamentalnych zmian związanych z procesem upowszechnienia studiów wyższych oraz stopniowego ograniczania środków publicznych wydawanych na szkolnictwo akademickie. Artykuł stanowi próbę wieloaspektowej analizy rynkowego modelu uniwersytetu przeprowadzonej w świetle refleksji zawartych w zbiorze The Enterprising University. Reform, Excellence and Equity, pod redakcją Garetha Williamsa. W tekście przedstawiony jest zmieniający się obraz sposobu funkcjonowania i struktury szkolnictwa wyższego oraz wewnętrznej organizacji uniwersytetów w Wielkiej Brytanii oraz krajach Commonwealthu. Szczególna uwaga poświęcona została ewaluacji nowych form kooperacji pomiędzy uniwersytetami, a organizacjami z sektora przedsiębiorstw. W końcowej części artykułu podjęta została dyskusja na temat kondycji współczesnych uniwersytetów oraz zagrożeń ich rozwoju związanych z procesem urynkowienia instytucji akademickich oraz redefinicji roli uczonego.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego