Z tradycji w nowoczesność. Brytyjskie uniwersytety w drodze do społeczeństwa wiedzy (CPP RPS 40/2013)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Center for Public Policy Research Papers Series

Title alternative

Abstract

Brytyjskie szkolnictwa wyższe przeszło w ostatnich dwudziestu latach cały szereg fundamentalnych zmian związanych z procesem upowszechnienia studiów wyższych oraz stopniowego ograniczania środków publicznych wydawanych na szkolnictwo akademickie. Artykuł stanowi próbę wieloaspektowej analizy rynkowego modelu uniwersytetu przeprowadzonej w świetle refleksji zawartych w zbiorze The Enterprising University. Reform, Excellence and Equity, pod redakcją Garetha Williamsa. W tekście przedstawiony jest zmieniający się obraz sposobu funkcjonowania i struktury szkolnictwa wyższego oraz wewnętrznej organizacji uniwersytetów w Wielkiej Brytanii oraz krajach Commonwealthu. Szczególna uwaga poświęcona została ewaluacji nowych form kooperacji pomiędzy uniwersytetami, a organizacjami z sektora przedsiębiorstw. W końcowej części artykułu podjęta została dyskusja na temat kondycji współczesnych uniwersytetów oraz zagrożeń ich rozwoju związanych z procesem urynkowienia instytucji akademickich oraz redefinicji roli uczonego.

Description

Sponsor

Keywords

Uniwersytet, uniwersytet przedsiębiorczy,, Nowe Zarządzanie Publiczne

Citation

CPP RPS Vol. 40 (2013), Poznan, 2013, pp. 1-23.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego