Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Kampanie profrekwencyjne a postawy Polaków w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Adamik-Szysiak, Małgorzata
  The article is a part of the reflections on the meaning of pro-attendance campaigns in the context of the increasing election absence in Poland. The considerations concentrate on the causes of electoral passivity and the steps taken by various entities (on the local, regional, national and international level) to encourage citizens to take part in elections. The period of empirical research includes two previous Polish campaigns preceding the elections to the European Parliament in 2004 and 2009. The theoretical basis of the research is provided by the concept of framing and the theory of rational choice. Special attention is paid to the original elements of communication strategies in the campaigns run by non-governmental organizations, national and international institutions. Additionally, allegations against the politicization of pro-attendance campaigns are discussed. In the light of the research results, the pro-attendance campaign in 2004 was primarily focused on informing potential voters about the voting procedure. Addressed mainly to the younger generation of voters, the campaign from 2009 revealed a qualitative change in the way of approaching and implementing the pro-attendance campaigns (use of the potential of the Internet, organization of actions integrating young voters, civic education combined with entertainment).
 • Item
  Politicisation of the Polish media or mediatisation of Polish politics? Where the worlds of the media and politics permeate
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Wąsicka, Maria
  Obecnie środki społecznego przekazu określa się mianem tzw. „czwartej władzy”. Do takiej rangi media masowe urosły w stosunkowo krótkim czasie i nazywając je tym terminem stawia się je na równi z trzema pozostałymi rodzajami władzy. Tym samym wskazuje się na silne zależności występujące między systemem medialnym a systemem politycznym. Dlatego zasadne wydaje się postawienie pytania – czy obecne silniejszy jest wpływ mediów na politykę, czy może polityki na media? Czy mamy do czynienia z mediatyzacją polskiej polityki, czy z polityzacją polskich mediów? To tylko niektóre pytania nasuwające się w odniesieniu do relacji występujących między tymi dwiema sferami życia. Celem artykułu jest wyróżnienie i ukazanie płaszczyzn, na których dochodzi do zetknięcia, konfrontacji oraz współpracy między światem polskich mediów a światem polityki. Dlatego niezbędne jest przeanalizowanie: regulacji prawnych dotyczących mediów masowych, ingerencji polskich polityków w kształt i funkcjonowanie instytucji kontrolującej i reglamentującej polskie media – Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także zwrócenie uwagi na tzw. teorię porządku dziennego oraz rolę jaką odgrywają dziennikarze w stosunkach z politykami.
 • Item
  Naukowa synteza historii politycznej wobec komercjalizacji rynku wydawniczego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Julkowska, Violetta
  The paper presents the phenomenon of academic books on history that mass readers have deemed to be worth reading, thus making them a kind of history bestsellers, when it is rare for academic books written by historians to enjoy mass acclaim. In her analysis, the author emphasizes those features of bestsellers that follow from their publishers’ commercial expectations. The analysis concerns the following books, among others: Europa (Europe) and Bo¿e Igrzysko (God’s Playground) by Norman Davies, Historia Œwiata od 1917 roku (A History of the Modern World from 1917 to the 1980s) by Paul Johnson and Historia Polski 1918–1980 (History of Poland from 1918 to 1980) by Andrzej Alber.
 • Item
  Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Kowalczyk, Krzysztof
  The author of the paper presents a typology of parliamentary parties in Poland on the basis of what he deems to be the key element when establishing a party, namely its political platform. He outlines social-democratic, liberal, Christian-democratic, conservative, people’s parties, independence parties and the parties he terms as non-standard ones. He concludes by presenting a table with an interesting list of all the parliamentary parties from the first to the seventh term.
 • Item
  проблемЫ рзформирования системы государственного управления современной Украины
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Plevak, Svitlana
  Przyjmując Konstytucję w 1996 roku Ukraina otrzymała jedną z najbardziej demokratycznych ustaw zasadniczych w Europie. Jednak by owe demokratyczne zasady zostały wcielone w życie, niezbędne były i inne akty prawne, gwarantujące wykonanie praw konstytucyjnych. Zmiany konstytucyjne w 2004 roku miały uporządkować sytuację. Okazało się jednak, że pospieszna, nieprzemyślana reforma przyniosła więcej złego niż dobrego. Po wyborach z 2010 roku Prezydent W. Janukowycz odwołał reformę z 2004 roku i Ukraina powróciła do systemu rządów prezydenckich.
 • Item
  Медиакультурные особенности современной Украины
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Cisak, Wojciech; Zhytaryiuk, Maryian
  Publikacja poświęcona jest specyfice kultury mediów współczesnej Ukrainy na przykładzie politycznego konfliktu (Euromajdan) w postaci aktywnego kształtowania społeczeństwa obywatelskiego zgodnie ze wzorcami europejskimi. Zwracając uwagę na geopolityczną składową poruszonego problemu, stawiając akcent na miejscu, roli i znaczeniu zarówno tradycyjnych mass mediów, jak również nowych mediów, autorzy badania uwypuklają liczne kwestie związane z próbami manipulowania mediami ze strony reprezentantów władz państwowych, z faktyczną biernością współczesnego kierownictwa Ukrainy w zakresie podejmowania i implementowania europejskich ustawodawczych, prawnych i demokratycznych standardów.
 • Item
  Ubóstwo i bogactwo w Polsce na początku XXI wieku. Ocena neoliberalizmu z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Wójcik, Stanisław
  The theory and practice of modern capitalism results in the moral and intellectual degradation of man, limits his rights, and drives him to poverty, while affluence is accessible only to the few. The fundamental error of the system concerns the omnipotence of the market and free competition. An increasing part of society is driven to passivity. Catholic social teaching promotes a social market economy where both the social state and the people care for the common good.
 • Item
  Z historii kałmuckich elit władzy
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2014) Bodio, Tadeusz
  The model of the political elite of the Kalmykia Republic has been strongly af- fected by the four hundred years of processes that have shaped the nation and the state. Historical archetypes constitute a significant element of Kalmykian political psychol- ogy. Their synthesis forms a kind of foundation that to a large extent sets the norms by which the power elite is elected and operates. It is also reflected in the internal divi- sions of this elite and the relations with the central authority of the federation. The power of this psycho-cultural foundation became apparent immediately after the collapse of the USSR, when ideas of reviving the traditional institutions of power became very popular in the republic. This paper attempts to reconstruct the most important aspects of the formation of the power elite and their operation, and to reveal their role in the processes that were decisive for the formation of the Kalmyk nation, with its own state entity in the form of a republic, under the circumstances of Russian colonization.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego