Bohemistyka, 2011, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  The spectres of Mácha or multilingualism as a literary canon
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) VÖRÖS, István
  This essay is written for those who sometimes consider it their duty to be embarrassed. Embarrassment, ignorance and doubt are very important elements of understanding – they complement self-confidence and knowledge; like salt to flour, they are added ingredients, to make the dough tasty. The understanding that is reached in this way is, if we are to believe our own simile, tasty, enjoyable. It is enjoyment itself.
 • Item
  K eufonii německých básní Karla Hynka Máchy
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) VIKTORA, Viktor
  Autor analyzuje stylistické prostředky, která využíval Karel Hynek Mácha ve svých německy psaných básních. Dříve se německy psanými básněmi Karla Hynka Máchy obsáhle zabýval Pavel Eisner. Sledoval jejich inspirativní vzory, charakterizoval jejich němčinu a hudebnost. Autor zjistil, že básník pronikal do tajů, zákonitostí nebo praxe tvorby, reagoval také na inspiraci německou poezií. Za vrchol této tvorby považoval Poustevníka. Máchovy básnické počátky byly snad obdobím učednickým, ale v práci s jazykem dovedly objevovat jeho estetickou hodnotu a dovedly ji nalézat i v němčině. Pak autor příspěvku zjistil, že touto otázkou se již někdo zabýval, a přišel k závěru, že osobnosti, jako jsou George Gordon Noël Byron nebo Adam Mickiewicz, pracovaly podobně s angličtinou či polštinou.
 • Item
  Lori i miłość szalona. Karel Hynek Mácha i miłość romantyczna z perspektywy ponowoczesnej
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Car, Anna
  Autorka w swoim artykule analizuje związek między twórczością Karela Hynka Máchy i Lori Šomkovej. Twierdzi ona, że ich związek przekroczył granice romantycznej miłości. W efekcie najnowsze badania i refleksje nad miłością romantyczną, zwłaszcza te, które konfrontują ją z ponowoczesnością, mają charakter apologetyczno-rewizyjny. Dowodem słuszności jej tezy jest przyziemność i zwyczajność Lori, a także informacje zawarte w listach poety oraz pamiętnik, w którym opowiada o erotycznej pasji i zazdrości, a nawet opisuje niektóre perwersje emocjonalne i seksualne.
 • Item
  Świat malowany słowem. Analiza pola semantycznego nazw barw w Máju Karla Hynka Máchy
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Balowska, Grażyna
  Autorka w swoim artykule przedstawia pole semantyczne barw w najważniejszym dziele czeskiego romantyzmu Máj, napisanym przez Karla Hynka Máchę. Klasyfikuje ona nazwy kolorów według części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki i czasowniki z uwzględnieniem pasm tęczy (wyrazy nazywające kolory wprost i pośrednio). Ponadto podaje listę leksemów, które wyrażają intensywność nasycenia światła i efekt mroku. Autorka dochodzi do wniosku, że ważne miejsce w opisie przyrody zajmuje gra świateł, a także wydobycie przejściowych kontrastów światła przez Karla Hynka Máchę.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego