Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2011, nr 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Договор о европейской безопасности: вызовы Центральной и Восточной Европе
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Połtorakov, Alieksiej
  Po raz pierwszy rosyjski pomysł zawarcia Traktatu o bezpieczeństwie europejskim został ogłoszony podczas Petersburskiego Forum Ekonomicznym (czerwiec 2008). Chociaż projekt traktatu nie ma wielkich szans na zrealizowanie, wydaje się, że władzom rosyjskim chodzi raczej o zintensyfikowanie rozpoczętej debaty międzynarodowej w kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Taka dyskusja może przyczynić się do poprawy ogólnego klimatu zaufania i zrozumienia. Kluczową rolę w tym procesie może odegrać dialog między Rosją i Unią Europejską.
 • Item
  Starożytna integracja narodów Europy i Azji albo polska legenda o pochodzeniu Kazachów
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Mektep-Tegi, Amankos; Dosanow, Tajżan
  The paper presents materials evidencing the examples of former integration between Poles and Kazakh families that relocated from Asia to Europe in antiquity. The diversity of the languages, cultures, traditions and religions of these actually very dif-ferent nations turned out not to be an impediment to their union. This demonstrates that true integration knows no barriers.
 • Item
  Prawne aspekty działalności Środków Masowej Informacji w Europie i Kazachstanie: problemy implementacji i realizacji
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Żumanowicz Nurbekow, Saken
  Kazakhstan is in the process of developing the legal foundations providing free-dom of speech for the gathering, processing and spreading of information, as well as for the organization and activities of journalists and the mass media. There are a num-ber of objective factors that are driving this process in Kazakhstan, including gradual democratization and modernization, entering the civilized international arena, ratification of commonly acknowledged and regional documents on human and civic freedoms and rights, transborder movement, information flow, etc. State authorities are gradually changing their attitude to the mass media; special departments dedicated to cooperation with journalists are being set up in state structures and official information is being spread by various means, including the Internet. The authorities are implementing a project providing governmental information electronically and the openness of judicial proceedings is developing in a similar manner.
 • Item
  Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в Украине после президентских выборов 2010 года
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Soroka, Svitlana
  Odkąd B. Janukowycz został prezydentem Ukrainy w 2010 państwowy system władzy doświadczył poważnych przemian. We wrześniu 2010 r. ukraiński Trybunał Konstytucyjny odrzucił przyjęte w 2004 r. zmiany konstytucji ponownie przekształcając Ukrainę w republikę o ustroju para-prezydenckim. Spowodowało to zmianę charakteru stosunków łączących władzę ustawodawczą i wykonawczą. Zwiększyły się uprawnienia prezydenta w zakresie formowania i kontroli Rady Ministrów, które uprzednio leżały w gestii parlamentu. Tym samym, obecnie prezydent Ukrainy jest au-torem podstaw polityki państwowej. Autor artykułu próbuje dokonać analizy pozytywnych i negatywnych skutków zmian państwowości współczesnej Ukrainy.
 • Item
  Transformacja systemów politycznych Polski i Ukrainy: charakterystyka porównawcza głównych tendencji
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Sribna, Tatiana
  This paper is a comparative analysis of the characteristic and most important trends in the development of political systems in Poland and Ukraine. It concerns the major issues pertaining to the post-soviet neo-patrimonial system, the structuring of political and economic processes, and the zone of genuine political struggle. The paper also indicates the major tendencies in the development of the political system in Ukraine.
 • Item
  Creation of a Free Trade Area between the EU and Ukraine: Challenges and Perspectives
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Palagnyuk, Yuliana
  W artykule przeanalizowano ogólne kwestie dotyczące handlu pomiędzy Ukrainą i UE w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowo-gospodarczy i w jego trakcie, oraz wyzwania i oczekiwane korzyści, jakie przyniesie Ukrainie strefa wolnego handlu między obiema stronami. Stworzenie strefy wolnego handlu z Unią Europejską jest zgodne z polityką Ukrainy zmierzającą do integracji europejskiej i realizacją jej kolejnego etapu, ponieważ historia integracji UE pokazuje, że jej podstawą jest w pierwszej kolejności integracja gospodarcza osiągana na drodze likwidacji barier celnych.
 • Item
  An ideal of a politician in Polish tabloids.“Super Express” and “Fakt. Daily”
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Hordecki, Bartosz; Piontek, Dorota
  Artykuł zawiera porównanie badań przeprowadzonych w roku 2007 i 2009. Analizie zawartości mediów poddano dwa wiodące polskie tabloidy, tj. „Fakt. Gazetę Codzienną” oraz „Super Express”. Celem porównania było stwierdzenie, czy wnioski dotyczące różnic pomiędzy badanymi gazetami w kwestii operowania ideałami polityka, sformułowane na podstawie materiału z 2007 r., zostaną konfirmowane badaniami materiałów publikowanych dwa lata później. W konkluzji artykułu autorzy stwierdzają, że różnice pomiędzy wiodącymi polskimi tabloidami są wyraźne i mają charakter względnie stały. Co najistotniejsze, redakcja „Faktu. Gazety Codziennej”, w przeciwieństwie do „Super Expressu”, zarówno w roku 2007, jak i 2009, operowała stabilnym wzorcem, w oparciu o który oceniano i komentowano działalność aktorów politycznych. Natomiast dziennikarze „Super Expressu” nie posiadali takiego miernika, a ich teksty z reguły miały bulwersować, deprecjonując sferę polityczna oraz zawód polityka jako takie. Interpretację wyników przeprowadzono w oparciu o wiedzę nt. tabloidyzacji mediów, tabloidyzacji newsów oraz personalizacji polityki.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego