2014, Vol. 85. Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce (CPP RPS 85/2014)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2014) Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka
    Jakość jest postrzegana jako standard nowoczesności nie tylko w sferze przemysłu i biznesu, ale wkroczyła z całym impetem także w dziedzinę edukacji, w tym do sektora szkolnictwa wyższego. Rynkokratyczny porządek współczesnego świata, utowarowienie wiedzy, kapitalizm akademicki i nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym - wszystko to prowadzi nieodwołalnie do nadania jakości w szkolnictwie wyższym szczególnej rangi. Widać to wyraźnie w procesach instytucjonalizowania kwestii zapewniania jakości podejmowanych od dawna w Europie a od niedawna też w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Artykuł stanowi próbę syntetycznego i temporalnego ujęcia praktyki kontroli i zapewniania jakości w sektorze szkół wyższych w krajach nordyckich i w Polsce. Zasadniczym celem zaprezentowanych w nim rozważań jest jednak kwestia manifestowania i promowania kultury jakości w szkolnictwie wyższym. W centrum uwagi obojga autorów znalazły się takie zagadnienia, jak rozdział między zewnętrznymi regulacjami a uwewnętrznionymi wartościami składającymi się na kulturę jakości oraz rozpatrywanie wykorzystania w szkolnictwie wyższym projakościowego narzędzia stosowanego dotąd w zarządzaniu – Total Quality Management (TQM ).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego