Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce (CPP RPS 85/2014)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Center for Public Policy Research Papers Series

Title alternative

Abstract

Jakość jest postrzegana jako standard nowoczesności nie tylko w sferze przemysłu i biznesu, ale wkroczyła z całym impetem także w dziedzinę edukacji, w tym do sektora szkolnictwa wyższego. Rynkokratyczny porządek współczesnego świata, utowarowienie wiedzy, kapitalizm akademicki i nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym - wszystko to prowadzi nieodwołalnie do nadania jakości w szkolnictwie wyższym szczególnej rangi. Widać to wyraźnie w procesach instytucjonalizowania kwestii zapewniania jakości podejmowanych od dawna w Europie a od niedawna też w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Artykuł stanowi próbę syntetycznego i temporalnego ujęcia praktyki kontroli i zapewniania jakości w sektorze szkół wyższych w krajach nordyckich i w Polsce. Zasadniczym celem zaprezentowanych w nim rozważań jest jednak kwestia manifestowania i promowania kultury jakości w szkolnictwie wyższym. W centrum uwagi obojga autorów znalazły się takie zagadnienia, jak rozdział między zewnętrznymi regulacjami a uwewnętrznionymi wartościami składającymi się na kulturę jakości oraz rozpatrywanie wykorzystania w szkolnictwie wyższym projakościowego narzędzia stosowanego dotąd w zarządzaniu – Total Quality Management (TQM ).

Description

Sponsor

Keywords

szkolnictwo wyższe, jakość, kontrola jakości, zapewnianie jakości, doskonalenie jakości, jakość kształcenia, kultura jakości, Total Quality Management, TQM

Citation

CPP RPS Vol. 85 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-45.

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego