2014, Vol. 74. Edukacja jako wyznacznik szans młodzieży na rynku pracy

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Edukacja jako wyznacznik szans młodzieży na rynku pracy (CPP RPS 74/2014)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2014) Wasielewski, Krzysztof
    Na edukację zwykło się patrzeć jako na instytucjonalnie zorganizowany system kierowania losami jednostek. System oświaty jest tutaj postrzegany jako powszechne i ustawowo obowiązkowe medium na drodze do dorosłości i pracy zawodowej. Współcześnie nauka trwa nierzadko ponad 20 lat. Składają się na nią w polskim systemie edukacji: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna (zasadnicza zawodowa bądź średnia), szkolnictwo policealne i pomaturalne, szkolnictwo wyższe i coraz częściej studia doktoranckie. Zatem kariera edukacyjna – rozumiana jako sekwencja następujących po sobie elementów wyższego stopnia systemu szkolnego – jest naturalnym segmentem jednostkowej ruchliwości społecznej.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego