Edukacja jako wyznacznik szans młodzieży na rynku pracy (CPP RPS 74/2014)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Center for Public Policy Research Papers Series

Title alternative

Abstract

Na edukację zwykło się patrzeć jako na instytucjonalnie zorganizowany system kierowania losami jednostek. System oświaty jest tutaj postrzegany jako powszechne i ustawowo obowiązkowe medium na drodze do dorosłości i pracy zawodowej. Współcześnie nauka trwa nierzadko ponad 20 lat. Składają się na nią w polskim systemie edukacji: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna (zasadnicza zawodowa bądź średnia), szkolnictwo policealne i pomaturalne, szkolnictwo wyższe i coraz częściej studia doktoranckie. Zatem kariera edukacyjna – rozumiana jako sekwencja następujących po sobie elementów wyższego stopnia systemu szkolnego – jest naturalnym segmentem jednostkowej ruchliwości społecznej.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

CPP RPS Vol. 74 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-21.

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego