2013, Vol. 58. Prawo o szkolnictwie wyższym w pryzmacie jakości rządzenia i polityki rozwoju

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Prawo o szkolnictwie wyższym w pryzmacie jakości rządzenia i polityki rozwoju (CPP RPS 58/2013)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2013) Dziedziczak-Foltyn, Agnieszka
    Artykuł odzwierciedla ogólną tezę, iż misją państwa jest dążenie do zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju za pomocą odpowiedniej polityki, w tym prawa. Formułowanie polityki i stanowienie prawa wymaga od państwa sprawności rządzenia (good governance), która łączona jest z kategorią zarządzania publicznego. W ostatnich kilku latach w Polsce ma miejsce proces kształtowania polityki rozwoju i polityk publicznych, a towarzyszą temu działania państwa ukierunkowane na doskonalenie jakości rządzenia, zwłaszcza jakości zarządzania rozwojem. Uregulowania prawne w postaci nowelizacji ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego są w tym artykule potraktowane jako narzędzie polityki publicznej, a w szerszej perspektywie polityki rozwoju kraju. Celem rozważań nie jest treść polityki publicznej, ale wyeksponowanie kwestii procesów legislacyjnych w procesie formułowania polityki publicznej i próba zmierzenia się z problemem ich jakości. Sposób ustanawiania nowego prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego można bowiem ujmować jako swego rodzaju probierz sprawności państwa.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego