Prawo o szkolnictwie wyższym w pryzmacie jakości rządzenia i polityki rozwoju (CPP RPS 58/2013)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Center for Public Policy Research Papers Series

Title alternative

Abstract

Artykuł odzwierciedla ogólną tezę, iż misją państwa jest dążenie do zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju za pomocą odpowiedniej polityki, w tym prawa. Formułowanie polityki i stanowienie prawa wymaga od państwa sprawności rządzenia (good governance), która łączona jest z kategorią zarządzania publicznego. W ostatnich kilku latach w Polsce ma miejsce proces kształtowania polityki rozwoju i polityk publicznych, a towarzyszą temu działania państwa ukierunkowane na doskonalenie jakości rządzenia, zwłaszcza jakości zarządzania rozwojem. Uregulowania prawne w postaci nowelizacji ustawy dotyczącej szkolnictwa wyższego są w tym artykule potraktowane jako narzędzie polityki publicznej, a w szerszej perspektywie polityki rozwoju kraju. Celem rozważań nie jest treść polityki publicznej, ale wyeksponowanie kwestii procesów legislacyjnych w procesie formułowania polityki publicznej i próba zmierzenia się z problemem ich jakości. Sposób ustanawiania nowego prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego można bowiem ujmować jako swego rodzaju probierz sprawności państwa.

Description

Sponsor

Keywords

szkolnictwo wyższe, good governance (dobre rządzenie), polityki publiczne, legislacja, prawo o szkolnictwie wyższym

Citation

CPP RPS Vol. 58 (2013), Poznań, 2013, pp. 1-18.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego