2014, Vol. 84. Wpływ uwarunkowań na model procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce

Jeśli chcesz przejrzeć artykuły znajdujące się w tej kolekcji wybierz przycisk Tytuł

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Wpływ uwarunkowań na model procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce (CPP RPS 84/2014)
    (Center for Public Policy Research Papers Series, 2014) Siwińska, Bianka
    Artykuł jest opartą o badania zawarte w pracy doktorskiej autorki próbą opisu polskiego modelu procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w kontekście analizy jego uwarunkowań – zewnętrznych i wewnętrznych. Zasygnalizowane zostają najbardziej znaczące uwarunkowania prawne, polityczne, społeczne, historyczne i kulturowe tego procesu. Nacisk położony zostaje na diagnozę największych przeszkód, jakie stają na drodze rozwojowi „pozytywnej” internacjonalizacji polskich uczelni. Zaproponowane zostaje też rozszerzenie Modelu Uzasadnień procesu internacjonalizacji Kälvermaka i van der Wende, który użyty zostaje w zmodyfikowanej formie dla zobrazowania modelu polskiej internacjonalizacji.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego