Wpływ uwarunkowań na model procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce (CPP RPS 84/2014)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Center for Public Policy Research Papers Series

Title alternative

Abstract

Artykuł jest opartą o badania zawarte w pracy doktorskiej autorki próbą opisu polskiego modelu procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w kontekście analizy jego uwarunkowań – zewnętrznych i wewnętrznych. Zasygnalizowane zostają najbardziej znaczące uwarunkowania prawne, polityczne, społeczne, historyczne i kulturowe tego procesu. Nacisk położony zostaje na diagnozę największych przeszkód, jakie stają na drodze rozwojowi „pozytywnej” internacjonalizacji polskich uczelni. Zaproponowane zostaje też rozszerzenie Modelu Uzasadnień procesu internacjonalizacji Kälvermaka i van der Wende, który użyty zostaje w zmodyfikowanej formie dla zobrazowania modelu polskiej internacjonalizacji.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

CPP RPS Vol. 84 (2014), Poznań, 2014, pp. 1-22.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego