Peitho. Examina Antiqua

Peitho. Examina Antiqua jest międzynarodowym czasopismem poświęconym badaniom starożytnej myśli greckiej, rzymskiej i bizantyjskiej. Czasopismo publikuje oryginalne artykuły, tłumaczenie, recenzje i krótsze teksty w zakresie filozofii, literatury, historii i języka. „Peitho. Examina Antiqua” przyjmuje teksty w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i polskim.

Peitho. Examina Antiqua is an international journal devoted to the investigation of ancient Greek, Roman and Byzantine thought. „Peitho. Examina Antiqua” publishes original research papers, translations, reviews and short notes in the fields of philosophy, literature, history and language. The languages of publication are English, French, German, Italian and Polish.

Redaktor naczelny:
Marian Wesoły
Kontakt:
Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89 C
60–568 Poznań / Poland
e-mail: peitho@amu.edu.pl
Strona www: http://peitho.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy:
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM,
ul. Szamarzewskiego 89C 60-568 Poznań
ISSN: 2082–7539

Browse

Collections of this Community

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego