Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDrozdowski, Maciej. Promotor-
dc.contributor.authorBerlińska, Joanna-
dc.date.accessioned2011-05-05T12:06:45Z-
dc.date.available2011-05-05T12:06:45Z-
dc.date.issued2011-05-05T12:06:45Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1003-
dc.descriptionWydział Matematyki i Informatyki: Zakład Algorytmiki i Programowaniapl_PL
dc.description.abstractCelem rozprawy jest analiza pewnych zagadnień szeregowania zadań jednorodnie podzielnych w heterogenicznych systemach rozproszonych i konstrukcja algorytmów rozwiązujących te problemy. Jako pierwszy rozważany był problem jednoetapowego szeregowania zadań jednorodnie podzielnych w topologii gwiazdy. Zaproponowano w pełni wielomianowe schematy aproksymacji i algorytmy aproksymacyjne dla tego problemu. Następnie rozważany był problem wieloetapowego szeregowania zadań jednorodnie podzielnych. Przeprowadzono analizę eksperymentalną własności problemu. Na podstawie otrzymanych wyników skonstruowano algorytmy heurystyczne. Zostały one ocenione i porównane eksperymentalnie. Teoria zadań jednorodnie podzielnych została także zastosowana do modelowania, analizy i szeregowania aplikacji MapReduce. Skonstruowano model matematyczny i algorytmy szeregowania takich obliczeń. Przeprowadzono ocenę efektywności MapReduce. Model został następnie uogólniony na aplikacje wielowarstwowe. Podano algorytmy szeregowania takich aplikacji i przeanalizowano wpływ parametrów systemu na strukturę uszeregowania.pl_PL
dc.description.abstractThe main goal of this work is the analysis of several divisible load scheduling problems in heterogeneous distributed systems and the construction of algorithms solving these problems. First, single-round divisible load scheduling in star networks is analyzed. Fully polynomial time approximation schemes and approximation algorithms are proposed for this problem. Then, multi-round divisible load scheduling with memory limits is investigated. An extensive computational study of the features of the problem is provided. These results are used to construct heuristic algorithms solving the problem. The algorithms are evaluated and compared based on the experimental results. The divisible load theory is also applied to model, analyze and schedule computations in the MapReduce framework. A mathematical model of such computations is constructed and scheduling algorithms are proposed. Performance limits of the proposed organization of computations are investigated. Afterwards, the model is generalized to handle multilayer applications. Scheduling algorithms for multilayer applications are given and the influence of the system parameters on the schedule structure is studied.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectprzetwarzanie równoległepl_PL
dc.subjectparallel processingpl_PL
dc.subjectszeregowanie zadańpl_PL
dc.subjectschedulingpl_PL
dc.subjectzadania jednorodnie podzielnepl_PL
dc.subjectdivisible loadspl_PL
dc.subjectMapReducepl_PL
dc.subjectocena efektywnościpl_PL
dc.subjectperformance evaluationpl_PL
dc.titleSzeregowanie zadań jednorodnie podzielnych w heterogenicznych systemach rozproszonychpl_PL
dc.title.alternativeScheduling divisible loads in heterogeneous distributed systemspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Joanna Berlinska - PhD.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.