Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10052
Title: O autowizerunku filozofa. Między tekstem a wspólnotą
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: tekstualizm
tekst i wspólnota
wspólnotowość
filozofia francuska
powojenna myśl francuska
francuski Hegel
francuski Nietzsche
Fenomenologia ducha
zaangażowanie
polityka
literatura a polityka
Alexandre Kojeve
Georges Bataille
Michel Foucault
Maurice Blanchot
polis
sfera obywatelska
filozof a poli
publiczne i prywatne
autokreacja i solidarność
rewolucja
zmienianie świata
prawodawcy i tłumacze
interpretowanie świata
autowizerunek filozofa
rola publiczna
Issue Date: 2000
Citation: Opcje. Dwumiesięcznik kulturalny. 4. 2000. Katowice. 14-25.
Abstract: Pytanie o to, co filozof robi w kulturze, nieodmiennie wiąże się, z jednej strony, z akceptowanym przez niego wizerunkiem siebie jako filozofa, z drugiej natomiast z zakładaną przezeń koncepcją perswazji kulturowej. W zależności od tego, jakie zadania i zobowiązania kulturowe, światopoglądowe, społeczne i polityczne bierze się na siebie (lub się ich nie bierze), w sposób mniej czy bardziej otwarty zakłada się pewną koncepcję swojego kulturowego istnienia. Otóż chciałbym tu pokazać, w jaki sposób odmienne koncepcje siebie jako filozofa zanurzonego w kulturze wpływają na wybór odmiennych środków i celów perswazji kulturowej. Chciałbym wyodrębnić dwie skrajne strategie filozoficzne, za którymi stoją dwie skrajne koncepcje miejsca filozofa w kulturze (a zwłaszcza w polityce) i dwie skrajne wersje jego stosunku do sfery, którą nazywam tutaj sferą obywatelskości. W skrócie: będę chciał pokazać dwie odmienne wersje filozofii, dwie odmienne postawy filozoficzne wobec świata społecznego i dwa typy perswazji filozoficznej: pierwsza z nich kieruje uwagę filozofa na tekst, a druga na wspólnotę. Jeden wątek nazywam więc tekstualnym (albo nietzscheańskim), a drugi wspólnotowym (albo heglowskim).
URI: http://hdl.handle.net/10593/10052
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KWIEK_o_autowizerunku_filozofa.pdf699.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons