Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10057
Title: Włóczęgostwo filozoficzne. Esej o Zygmuncie Baumanie
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: Zygmunt Bauman
prawodawcy i tłumacze
hermeneutyka socjologiczna
filozofia francuska
intelektualiści
rola intelektualisty
zaangażowanie polityczne
życie a dzieło
Richard Rorty
Jean-Francois Lyotard
ponowoczesność
nowoczesność
filozofia i polityka
Nietzsche
zwrot nietzscheański
powojenna filozofia francuska
obywatel
polis
francuscy intelektualiści
Issue Date: 1995
Citation: W: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Trudna ponowoczesność. Poznań: Humaniora. 1995, s. 85-103.
Abstract: Zygmunt Bauman jest jednym z tych niewielu dzisiejszych myślicieli, z którymi warto współmyśleć o naszej ponowoczesnej kondycji; owo „współmyślenie" jednak nie musi oznaczać bynajmniej podążania jego szlakami i przyjmowania jego konkluzji — może oznaczać również myślenie biegnące równolegle do jego przemyśleń, czasami przecinające się z nim w jakichś punktach zbieżnych, czasami oddalające się od niego z rozmaitych, często indywidualnych i idiosynkratycznych względów. Chociaż lektura Zygmunta Baumana wymaga wytężonej uwagi, bowiem poszczególne jego prace zazębiają się ze sobą, wzajemnie dopełniają i uzupełniają, to uwaga owa ze wszech miar popłaca. Perspektywa hermeneutyki socjologicznej jest niezwykle płodna dla dzisiejszego myślenia o kulturze — tak sama w sobie, jak i w zestawieniu z innymi propozycjami krytyków ponowoczesności, zwłaszcza krytyków (w mocnym sensie) filozoficznych. Zachodzi tu swoisty paradoks, jak się zdaje, iż Baumanowe pytania przemawiają poprzez swoją metaforyczność bardziej do filozoficznego dyskursu ponowoczesności, niż do dyskursu socjologicznego. Powstało i wciąż powstaje wiele książek socjologicznych o dzisiejszych „intelektualistach", jednak żadna z nich nie może się chyba równać swą intelektualną nośnością z diagnozami i propozycjami autora Legislators and Interpreters.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10057
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KWIEK_wloczegostwo_filozoficzne.pdf444.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons