Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10058
Title: Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: polskie szkolnictwo wyższe
dyskuje globalne
europeizacja
konwergencja
europejska polityka edukacyjna
polityka szkolnictwa wyższego
równość szans
równy dostęp
ekspansja szkolnictwa wyższego
umasowienie
uniwersalizacja
współodpłatność za studia
opłaty za studia
czesne
dobro publiczne
przedsiębiorczość uczelni
przedsiębiorczość akademicka
przedsiębiorcze uniwersytety
polskie uniwersytety
reformy szkolnictwa wyższego
polityka publiczna
organizacje ponadnarodowe
OECD
Bank Światowy
Issue Date: 2013
Citation: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1–2/43–44/2014
Abstract: Prezentowany tekst stawia sobie za cel krótką analizę najważniejszych motywów dyskusji toczących się w Europie i dotyczących przyszłości tradycyjnej instytucji uniwersytetu, które są istotne w kontekście polskim. Analiza ta stara się również pokazać, iż od kilkunastu lat rodzi się nowa pojęciowość, w ramach której w Europie prowadzi się debaty na temat uniwersytetu. Pojęciowość ta poddawana jest stałej rewizji i redefinicji zgodnie z potrzebami zarówno wspólnoty badaczy zajmujących się szkolnictwem wyższym, jak i wspólnoty ekspertów i polityków zajmujących się reformowaniem szkolnictwa wyższego. Chociaż wspólnoty te, i tworzona w ich ramach wiedza (higher education research z jednej, i higher education policy z drugiej strony), pozostają w dużej mierze rozłączne – to pola problemowe pozostają w dużej mierze wspólne, co powoduje posługiwanie się przez obie wspólnoty coraz bardziej zbliżoną pojęciowością. Prezentowane tu rozważania najpierw pokazują wielowymiarowość prowadzonych dyskusji – ich osadzenie na kilku poziomach i wzajemne przenikanie się (poziom ponadnarodowy, poziom krajowy, poziom badań naukowych i poziom ekspercki). Następnie z szeregu toczących się aktualnie w Europie dyskusji dokonujemy wyboru siedmiu motywów najważniejszych w polskim kontekście i proponujemy ich skrótową analizę. Wybrane przez nas motywy to równość dostępu do szkolnictwa wyższego i ekspansja systemów edukacyjnych, współfinansowanie studiów, finansowa niezależność uczelni, wyższe wykształcenie jako dobro prywatne i dobro publiczne, przedsiębiorczość uczelni, zmieniająca się dynamika prywatne/publiczne w szkolnictwie wyższym oraz regionalna misja uczelni.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10058
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Przyszlosc_uniwersytetow_2014.pdf153.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons