Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10058
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKwiek, Marek-
dc.date.accessioned2014-02-12T11:45:10Z-
dc.date.available2014-02-12T11:45:10Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1–2/43–44/2014pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10058-
dc.description.abstractPrezentowany tekst stawia sobie za cel krótką analizę najważniejszych motywów dyskusji toczących się w Europie i dotyczących przyszłości tradycyjnej instytucji uniwersytetu, które są istotne w kontekście polskim. Analiza ta stara się również pokazać, iż od kilkunastu lat rodzi się nowa pojęciowość, w ramach której w Europie prowadzi się debaty na temat uniwersytetu. Pojęciowość ta poddawana jest stałej rewizji i redefinicji zgodnie z potrzebami zarówno wspólnoty badaczy zajmujących się szkolnictwem wyższym, jak i wspólnoty ekspertów i polityków zajmujących się reformowaniem szkolnictwa wyższego. Chociaż wspólnoty te, i tworzona w ich ramach wiedza (higher education research z jednej, i higher education policy z drugiej strony), pozostają w dużej mierze rozłączne – to pola problemowe pozostają w dużej mierze wspólne, co powoduje posługiwanie się przez obie wspólnoty coraz bardziej zbliżoną pojęciowością. Prezentowane tu rozważania najpierw pokazują wielowymiarowość prowadzonych dyskusji – ich osadzenie na kilku poziomach i wzajemne przenikanie się (poziom ponadnarodowy, poziom krajowy, poziom badań naukowych i poziom ekspercki). Następnie z szeregu toczących się aktualnie w Europie dyskusji dokonujemy wyboru siedmiu motywów najważniejszych w polskim kontekście i proponujemy ich skrótową analizę. Wybrane przez nas motywy to równość dostępu do szkolnictwa wyższego i ekspansja systemów edukacyjnych, współfinansowanie studiów, finansowa niezależność uczelni, wyższe wykształcenie jako dobro prywatne i dobro publiczne, przedsiębiorczość uczelni, zmieniająca się dynamika prywatne/publiczne w szkolnictwie wyższym oraz regionalna misja uczelni.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpolskie szkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectdyskuje globalnepl_PL
dc.subjecteuropeizacjapl_PL
dc.subjectkonwergencjapl_PL
dc.subjecteuropejska polityka edukacyjnapl_PL
dc.subjectpolityka szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.subjectrówność szanspl_PL
dc.subjectrówny dostęppl_PL
dc.subjectekspansja szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.subjectumasowieniepl_PL
dc.subjectuniwersalizacjapl_PL
dc.subjectwspółodpłatność za studiapl_PL
dc.subjectopłaty za studiapl_PL
dc.subjectczesnepl_PL
dc.subjectdobro publicznepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość uczelnipl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość akademickapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorcze uniwersytetypl_PL
dc.subjectpolskie uniwersytetypl_PL
dc.subjectreformy szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.subjectpolityka publicznapl_PL
dc.subjectorganizacje ponadnarodowepl_PL
dc.subjectOECDpl_PL
dc.subjectBank Światowypl_PL
dc.titlePrzyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie kontekstypl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Przyszlosc_uniwersytetow_2014.pdf153.12 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons