Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10073
Title: Ryby w kulturze i rekultywacja środowiska wodnego. Szkic historyczny i badania hydrobiologiczne
Authors: Wyrwa, Andrzej Marek
Gołdyn, Ryszard
Messyasz, Beata
i inni
Editors: Wyrwa, Andrzej Marek
Keywords: ryby w kulturze
bobry
dieta klasztorna w średniowieczu
sposoby połowu ryb
rekultywacja środowiska wodnego
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Pejzaż w Bydgoszczy
Abstract: W części pierwszej książki, autorstwa Andrzeja M. Wyrwy, przez pryzmat źródeł archeologicznych, historycznych, etnograficznych i ikonograficznych, w syntetycznej formie, zasygnalizowano wybrane wątki odnoszące się do miejsca ryb w kulturze, ich symboliki w życiu ludzi zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego i diecie rybnej zakonników różnych obserwancji od średniowiecza do czasów nowożytnych. W części drugiej znajdują się rozważania poświęcone rekultywacji środowiska wodnego. Obecnie stało się bowiem tak, że w wyniku zdynamizowanej, nie zawsze do końca przemyślanej działalności człowieka, a jednocześnie naturalnych zmian środowiska, ów życiodajny, szanowany i czczony przez tysiąclecia dar coraz bardziej jest niszczony. Stąd też jednym z ważniejszych działań jest obecnie potrzeba ochrony wód z całym ich bogactwem. Tym zagadnieniom poświęcone są dwa opracowania w książce. Ryszard Gołdyn omawia metody rekultywacji i poprawy stanu jakości wód, a Beata Messyasz, Katarzyna Kowalczewska – Madura, Sławomir Cerbin poddają ocenie skuteczność rekultywacji wód na przykładzie Jeziora Durowskiego.
Description: Opracowania w książce bogato ilustrowane
URI: http://hdl.handle.net/10593/10073
ISSN: 978-83-61641-45-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RYBY.pdf24.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons