Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1018
Title: Droga do ucznia. Polonistyczne ocenianie kształtujące na III i IV etapie edukacyjnym
Other Titles: Way to the student. Formative assessment of polish studies at the third and fourth stage of education
Authors: Szufnarowska, Monika
Advisor: Kaniewski, Jerzy. Promotor
Keywords: ocenianie
assessment
samoocena
self-assessment
ocena koleżeńska
peer-assessment
kryteria oceniania
assessment criteria
podręczniki
coursebooks
Issue Date: 11-May-2011
Abstract: W dysertacji przedstawiono założenia oceniania kształtującego, a także dokonano diagnozy kompetencji tekstotwórczej uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie oceny koleżeńskiej i samooceny oraz diagnozy poziomu przygotowania merytorycznego polonistów w zakresie stosowania przez nich elementów oceniania kształtującego na lekcjach. W pracy pojawia się analiza zawartości podręcznikowej obudowy metodycznej dla nauczycieli pod kątem jej przydatności w określaniu przez polonistów kryteriów sprawdzania uczniowskich prac pisemnych. Jej dopełnienie stanowi badanie typów poleceń podręcznikowych zgodnych z założeniami oceniania kształtującego w książkach do języka polskiego (w zakresie samooceny i oceny koleżeńskiej). Nadrzędnym zaś celem obserwacji uczyniono wykazanie specyfiki polonistycznego oceniania kształtującego na III i IV etapie edukacyjnym.
This dissertation describes the premises of formative assessment and diagnoses writing skills of grammar and secondary school students in terms of peer and self-assessment. Moreover, it also diagnoses the level of essential preparation of teachers of Polish and how they implement the elements of formative assessment during their lessons. The thesis also analyses methodological content of teachers’ books and their usefulness for teachers at defining criteria for checking students’ written work. Furthermore, the thesis is a study of different types of text-book instructions in compliance with the premises of formative assessment in text-books for teaching Polish (in the area of self-assessment and peer-assessment). Still, major focus of the observations in the thesis was to show the specifics of formative assessment of Polish studies at the third and fourth stage of education.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1018
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CZ. 2. ANEKS PDF.pdf
  Restricted Access
998.94 kBAdobe PDFView/Open
CZ.1..pdf
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.