Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1027
Title: Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie idei edukacji bez granic
Authors: Jakubczak, Bożena
Keywords: e-learning
kształcenie zdalne przez Internet
Moodle
Issue Date: May-2008
Publisher: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań
Series/Report no.: Edukacja XXI wieku;15
Abstract: Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych stanowi już stałą składową rzeczywistości kształcenia na świecie i w naszym kraju. Nauczanie przez Internet będące jedną z form edukacji na odległość przełamuje pewne stereotypy dotyczące tzw. procesu przekazywania wiedzy. Pozwala ono na przekroczenie granic, jakie wytyczono edukacji funkcjonującej dotąd zgodnie z osiemnastowiecznym modelem powszechnej szkoły pruskiej. Kształcenie typu e-learning z wykorzystaniem ogólnoświatowej Sieci z definicji zakłada odejście od zasady jedności miejsca i czasu uczestników procesu dydaktycznego - zasady charakterystycznej dla edukacji tradycyjnej. Kształcenie tego typu przełamuje także szereg innych ograniczeń związanych z tradycyjną szkolną edukacją, która nie przystaje do potrzeb współczesnego społeczeństwa wiedzy.
Description: Tytuł monografii: Edukacja bez granic mimo barier. Podtytuł: Przestrzeń tworzenia. Redakcja naukowa: Agnieszka Czajkowska, Dorota Rondalska; t. 3 s. 398-406
URI: http://hdl.handle.net/10593/1027
ISBN: 978-83-61304-02-9
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJakubczak2.pdf511.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.