Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1030
Title: Orientacje konsumpcyjne młodzieży studenckiej. Weryfikacja koncepcji Zygmunta Baumana
Other Titles: “Orientation for consumption” of university students. The validation of Zygmunt Bauman's theory
Authors: Marciniak, Mateusz
Advisor: Dudzikowa, Maria. Promotor
Keywords: Pomiar orientacji konsumpcyjnej
Measurement of orientations for consumption
Syndrom konsumpcyjny
Consumer syndrome
Kultura konsumpcyjna
Consumer culture
Płynna nowoczesność
Liquid modernity
Młodzież akademicka
University students
Issue Date: 20-May-2011
Abstract: Podstawowym celem rozprawy była weryfikacja koncepcji „syndromu konsumpcyjnego” Zygmunta Baumana. Zgodnie z nią członkowie płynnonowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego podporządkowują się „syndromowi konsumpcyjnemu”: traktują rzeczywistość (czas, przestrzeń, wartości, innych itd.) jak towar. Wykorzystałem wyniki badań prowadzonych w roku 2009 wśród studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (n=446) z użyciem kwestionariusza ankiety (badania prowadzone pod kierunkiem Profesor Marii Dudzikowej). Dokonałem pomiaru nasilenia „syndromu konsumpcyjnego” (orientacji konsumpcyjnej) z użyciem skali. Wyniki badań nie potwierdzają silnie koncepcji Zygmunta Baumana. Nasilenie syndromu konsumpcyjnego respondentów jest niewielkie a czynnikami najbardziej je różnicującymi są: płeć, wiara oraz udział w kulturze.
The objective of my study was to validate Zygmunt Bauman’s theory of “consumer syndrome”. In his nomenclature, in the “modern liquid consumer society” people comply with “consumer syndrome”. They treat entire reality (the time, the space, values, others etc.) commodities-alike.I used findings of research conducted in 2009 among students of Adam Mickiewicz University (n=446) with a standardized questionnaire (research managed over Professor Maria Dudzikowa). I measured the strength of “consumer syndrome” (orientation for consumption) with a scale.The result of research doesn’t strongly confirm the Zygmunt Bauman’s theory of “consumer syndrome”. The strength of “consumer syndrome” among respondents is weak and the factors most strongly associated with it are: sex, faith and participation in the culture.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Pracownia Pedagogiki Szkolnej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1030
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateusz_Marciniak 2011 Orientacje konsumpcyjne mlodz_studenc.pdf
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.