Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1033
Title: Przemiany opieki i pomocy społecznej w Polsce Ludowej do 1980 roku
Other Titles: The changes of social welfare in Poland between 1944 and 1989
Authors: Brenk, Mikołaj
Advisor: Jamrożek, Wiesław. Promotor
Keywords: Opieka społeczna
Social care
Pomoc społeczna
Charity
Filantropia
Philanthropy
Polska Rzeczypospolita Ludowa
People's Republic of Poland
Dobroczynność
Issue Date: 24-May-2011
Abstract: Praca dotyczy przemian w dziedzinie opieki społecznej w Polsce, w latach 1944-1980. Pracę napisano w oparciu o materiały znajdujące się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, artykuły z czasopism rządowych, dokumenty Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, oraz inne publikacje naukowe. Pierwszy rozdział jest poświęcony dziejom dobroczynności i filantropii w Europie. Drugi rozdział koncentruje się na akcji ratownictwa społecznego po zakończeniu działań wojennych. Trzeci rozdział pracy dotyczy okresu stalinowskiego w Polsce (lat 1948-1956). Głównym motywem jest likwidacja prawie całego systemu opieki społecznej przez władze komunistyczne. W czwartym rozdziale zaprezentowano odrodzenie się opieki społecznej po odwilży 1956 roku. Rozdział piąty zawiera opis opieki społecznej w latach 1969-1980. Opisano wprowadzane wtedy znaczące zmiany systemowe w opiece społecznej.
The dissertation concerns the adjustments in the field of social care in Poland, in 1944-1980. This dissertation was written on the basis of the materials from The Archives of New Records in Warsaw, articles from the government newspapers, the documents of Polish United Worker’s Party and other academic publications. In the first chapter the history of beneficence and philanthropy in Europe was presented. The second chapter concentrates on the activity of social rescue after the end of the war activities. The third chapter concerns the period of Stalinism in Poland, meaning the years between 1948-1956. The main motif is the liquidation of almost the whole system of social welfare by the communistic authorities. In the fourth chapter the revival of social welfare after the thaw in 1956 was presented. The fifth chapter contains the description of social welfare in 1969-1980. I described the introduced then vital system alternations in the social welfare.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Historii Wychowania
URI: http://hdl.handle.net/10593/1033
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolaj_Brenk Przemiany opieki i pomocy społecznej w Polsce Ludowej do 1980 roku.pdf
  Restricted Access
6.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.