Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10367
Title: Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku
Authors: Krzak-Weiss, Katarzyna
Advisor: Wydra, Wiesław
Keywords: sygnet drukarski
polskie drukarstwo XV-XVII
znak firmowy
godło firmowe
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"
Abstract: Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku to pierwsze tak obszerne studium naukowe poświęcone godłom firmowym stosowanym przez polskich impresorów od momentu zaistnienia czarnej sztuki na terenie Rzeczypospolitej do połowy XVII stulecia. Książka zawiera reprodukcje wszystkich sygnetów z tego okresu oraz wnikliwą analizę, która ukazuje znak firmowy nie tylko jako element typograficzny, lecz także jako graficzny, prowadząc w związku z tym do wzbogacenia naszej wiedzy jednocześnie z zakresu bibliologii i sztuki graficznej. Opowiada dzieje, zdawać by się mogło, niepozornego, a tymczasem niezwykle ciekawego i bogatego w treści, elementu dawnej książki, poprzednika dzisiejszego logo, graficznego symbolu wydawnictwa.
Sponsorship: Klinger w Polsce Sp. z o.o.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10367
ISBN: 83-88176-81-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sygnety.pdf167.81 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.