Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1048
Title: Lexical processing in online translation tasks. The case of Polish-English-German professional and trainee conference interpreters
Other Titles: Przetwarzanie leksykalne w zadaniach tłumaczeniowych online na przykładzie doświadczonych tłumaczy konferencyjnych i studentów tłumaczenia konferencyjnego z językiem polskim (A), angielskim (B) i niemieckim (C).
Authors: Tymczyńska, Maria
Advisor: Pisarska, Alicja. Promotor
Keywords: lexical processing
przetwarzanie leksykalne
conference interpreting
tłumaczenie konferencyjne
trilingualism
trójjęzyczność
online translation tasks
zadania tłumaczeniowe online
Issue Date: 1-Jun-2011
Abstract: The aim of the dissertation has been to investigate the speed and accuracy of lexical processing of single words in the translation performance of professional conference interpreters (PRO), conference interpreting trainees (CIS), and a control group of non-interpreting trilingual speakers (TRI), all with the following language combination: Polish (A/L1), English (B/L2), German (C/L3). The type (i.e. directionality) and amount of interpreting practice have been hypothesised to influence the cognitive make-up of PRO (and probably also CIS) to a greater extent than the close lexical affinity existing between the foreign languages in question. In the experiments, the participants decided whether pairs of words presented to them on the computer screen constituted the correct translation equivalents (from German into English, and from German into Polish), and translated single words presented visually on the computer screen into the microphone (from Polish into German). Prolonged conference interpreting (CI) practice has been shown to influence strongly the organisation of lexicosemantic information in such a way as to support the accuracy but not necessarily the speed of lexical retrieval in translation tasks. The empirical part has been preceded by a review of the most important empirical findings and models of the mental lexicon and of lexical processing in case of speakers of two and three languages. Two models of cognitive organisation in case of trilingual speakers have been developed, including those with and without CI experience.
Celem rozprawy było zbadanie szybkości i poprawności przetwarzania leksykalnego podczas tłumaczenia pojedynczych słów przez profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych (PRO), studentów tłumaczenia konferencyjnego (CIS), oraz grupy kontrolnej osób trójjęzycznych bez doświadczenia w tłumaczeniu ustnym (TRI). Uczestnicy posiadali następującą kombinację językową: polski (A/L1), angielski (B/L2), niemiecki (C/L3). Postawiono hipotezę, że rodzaj (tj. kierunkowość) oraz długość praktyki tłumaczeniowej będą miały większy wpływ na strukturę kognitywną PRO (a także prawdopodobnie CIS) niż bliskie podobieństwo leksykalne istniejące pomiędzy obydwoma językami obcymi. W trakcie eksperymentów uczestnicy oceniali, czy pary słów na ekranie komputera stanowią prawidłowe ekwiwalenty tłumaczeniowe (z niemieckiego na angielski, i z niemieckiego na polski), oraz tłumaczyli pojedyncze słowa przedstawione na ekranie komputera do mikrofonu (z polskiego na niemiecki). Długotrwała praktyka tłumaczeniowa okazała się mieć silny wpływ na organizację informacji leksykosemantycznych, umożliwiając dokładne, ale niekoniecznie szybkie przetwarzanie słów. Część empiryczną poprzedził przegląd najważniejszych badań empirycznych oraz modeli słownika umysłowego i przetwarzania leksykalnego w przypadku osób dwu- i trójjęzycznych. Opracowano dwa modele organizacji słownika umysłowego w przypadku osób trójjęzycznych, z których pierwszy dotyczy osób mających doświadczenie w tłumaczeniu konferencyjnym, a drugi odnosi się do osób nieposiadających takiego doświadczenia.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1048
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhD_tymczynska_AMUR.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.