Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1071
Title: Szanse i problemy nauczania języków obcych na wyższych uczelniach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania języka angielskiego
Other Titles: Problems and possibilities of teaching and learning foreign languages at technical universities with a special focus on teaching English for Specific Purposes.
Authors: Gajewska-Skrzypczak, Iwona
Advisor: Pfeiffer, Waldemar. Promotor
Keywords: Język specjalistyczny
English for Specific Purposes
Potrzeby studentów
Students' needs
czytanie literatury fachowej
Reading professional literature
Moduły nauczania
Modules
Issue Date: 9-Jun-2011
Abstract: Nauka i nauczanie języków obcych stanowią w obecnych czasach bardzo ważny aspekt kształcenia młodych ludzi w polskim systemie edukacji. Transformacja ustrojowa i wejście Polski do Unii Europejskiej przyspieszyły zmiany programowe w nauce języków obcych w szkolnictwie każdego szczebla. Celem niniejszej dysertacji jest przedstawienie szans i problemów nauczania języków obcych na uczelniach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania języka angielskiego. Na podstawie badań empirycznych przedstawiam znaczenie wprowadzenia nauczania języka fachowego na lektoracie i analizuję główne potrzeby studentów uczelni technicznych w zakresie kompetencji językowych. Zastanawiam się, jak motywować przyszłych inżynierów i jak ich przekonać do celowości uczenia się języka specjalistycznego. Omawiam problemy występujące na lektoratach i jednocześnie staram się zaproponować możliwości dostosowania współczesnego lektoratu do potrzeb i wymagań studentów. Wnioski wypływające z przeprowadzonych badań potwierdzają słuszność nauki języka specjalistycznego na lektoracie na uczelniach technicznych. Moja propozycja to modułowa struktura lektoratu składająca się z części obligatoryjnych i opcjonalnych. Program powinien być podzielony na dwie grupy zajęć: język ogólnoakademicki i język specjalistyczny typowy dla danego profilu szkoły wyższej i studiowanej dziedziny. Tworzenie programu winno być oparte na analizie potrzeb, oraz we współpracy z pracownikami poszczególnych wydziałów i zakładami pracy.
The dissertation examines problems and possibilities of teaching and learning foreign languages at technical universities with a special focus on teaching English for Specific Purposes.The author attempts both to answer a crucial question whether foreign language courses come up to students' expectations and prepare them linguistically for taking up professional work as well as to find out what problems are to be dealt with in the process of a language teaching and how they can be solved. To achieve the objectives, extensive empirical research, both qualitative and quantitative, has been conducted among students and foreign language teachers.The analysis of teaching ESP with special regards to receptive and productive skills has been performed, and theoretical and practical aspects of teaching professional vocabulary and grammar together with some problems of translation into a native language have been presented and discussed.The factors that influence students' motivation and the difficulties both teachers and students are confronted with while teaching/learning a foreign language have been investigated. Autonomous and semi-autonomous forms of learning referring specially to reading professional literature skills have been studied.The author's model of teaching foreign languages in the form of obligatory and optional modules has been presented based on the relations between the components of the glottodidactic process. The model may become the basis for a better and more effective planning and preparing ESP syllabuses at technical universities.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Lingwistyki Stosowanej
URI: http://hdl.handle.net/10593/1071
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajewska_PhD.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.