Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPogonowski, Jerzy. Promotor-
dc.contributor.authorLipnicki, Michał-
dc.date.accessioned2014-05-20T07:46:38Z-
dc.date.available2014-05-20T07:46:38Z-
dc.date.issued2014-05-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10766-
dc.descriptionWydział Neofilologia: Instytut Językoznawstwapl_PL
dc.description.abstractCelem dysertacji jest opracowanie metody interpretacji indyjskiej logiki buddyjskiej zgodnej z jej uwarunkowaniami filozoficznymi oraz specyfiką języka, w którym była wyrażana – sanskrytu. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych analiz jest określenie determinant rozwoju refleksji logicznej w Indiach oraz zestawienie ich z analogicznym procesem, który miał miejsce w Starożytnej Grecji. Natomiast w części poświęconej analizie lingwistycznej zbadano, jak specyfika sanskryckich środków językowych używanych w buddyjskich schematach rozumowania: negacji, partykuły eva oraz związku między tezą i racją wyrażanym w ablatywie wpłynęła na specyfikę oraz strukturę logiczną buddyjskich propozycji. Do analiz używamy semantyki pozostającej w zgodzie z buddyjskimi założeniami ontologicznymi – logikę fikcji J. Paśniczka. Schematy rozumowania opisujemy w kategoriach współczesnej teorii argumentacji M. Tokarza.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the PhD dissertation is to elaborate a method of interpretation of Indian Buddhist logic consistent with its philosophical context and specificity of Sanskrit language in which the theory was formulated. The thesis consists of two complementary parts. The first one aims at the reconstruction of the main determinants of the development of logical reflection in India and their collation with the parallel process that took place in Ancient Greece. In the second one the logical structure of Buddhist ideas is analysed in accordance with some features of Sanskrit language, to wit: the use of negation, semantics of particle eva, and the logico-epistemic features of ablative case in which the relation between the thesis and the reason was expressed. As a result the semantics based on J. Paśniczek's logic of fiction is proposed as the representation of the meaning of the syntactic categories. Moreover, Buddhist logical ideas are interpreted in accordance with M. Tokarz's argumentation theory.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectlogika buddyjskapl_PL
dc.subjectBuddhist logicpl_PL
dc.subjectsanskrytpl_PL
dc.subjectSanskritpl_PL
dc.subjectDharmakirtipl_PL
dc.subjectkomparatystyka logicznapl_PL
dc.subjectcomparative logicpl_PL
dc.titleJęzykowe i filozoficzne uwarunkowania logiki buddyjskiejpl_PL
dc.title.alternativeLinguistic And Philosophical Determinants of Buddhist Logicpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MLipnicki_doktorat.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.