Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10791
Title: Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle dokumentów i materiałów niemieckich
Authors: Krzyżaniak, Michał
Advisor: Rzepa, Krzysztof. Promotor
Keywords: Poznań
Poznan
bitwa
battle
1945
Niemcy
Germans
Issue Date: 20-May-2014
Abstract: Bitwa o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku była wydarzeniem, które zapisało się na kartach historii Polaków, Rosjan i Niemców. Przez lata znane nam było zarówno polskie jak radzieckie spojrzenie na wspomniane wydarzenia. Niemiecki punkt widzenia pozostawał nieco na uboczu i był nieznany- a wręcz nawet ignorowany. Dopiero pod koniec lat 80. i w latach 90. XX wieku zaczęto zauważać istotę niemieckich relacji, pozostawiając je wciąż jednak na marginalnej pozycji. Praca ta ma za zadanie ukazać w możliwie jak najszerszym aspekcie udział niemieckich żołnierzy w walkach o Poznań. Możemy dzięki niej poznać epizody z walk, które do tej pory były mało znane (np. powietrzne zaopatrzenie Poznania w czasie walk przez samoloty Luftwaffe lub też ucieczki żołnierzy niemieckich z otoczonego już miasta). Jak również takie działania, które ze względu na szczupłość źródeł lub ich brak, były wręcz błędnie interpretowane.
Battle of Poznan in January and February of 1945, was a main event that Has been written in the history of Poles, Russians and Germans. For years we only knew only Polish and Russian point of view at mentioned battle. The German point of view was aside for many years- unknown and even ignored. In late 80’s and 90’s of the twentieth century the importance of the German reports was seen by the historians - but still it was not treated as the Polish o Russian eyewitnesses. The main task of this work is to show as much as possible the role of the German soldiers during the battle of Poznan. Now we have the opportunity to realise of some episodes that we did not knew about (i.e. the airlift operations of the German Luftwaffe over Poznan, or the escapes of the German soldiers from the surrounded city). This also gives us a possibility to see and understand some German actions that were misinterpreted.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/10791
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Całość (8.4.) [2.04.2014].pdf21.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.