Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10814
Title: Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu
Authors: Bloch, Natalia
Czerniejewska, Izabela
Main, Izabella
Keywords: migranci
Poznań
statystyka
Polska
Issue Date: 2012
Citation: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Red. M. Buchowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, s. 53-78
URI: http://hdl.handle.net/10593/10814
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main_bloch_czerniejewska_zjawisko_imigracji_do_Poznania_2012.pdf3.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.