Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDrozdowski, Rafał. Promotor-
dc.contributor.authorSkrobacki, Radosław-
dc.date.accessioned2011-06-13T11:33:30Z-
dc.date.available2011-06-13T11:33:30Z-
dc.date.issued2011-06-13T11:33:30Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1081-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologiipl_PL
dc.description.abstractRozprawa jest próbą określenia zjawisk ryzyka i zaufania oraz relacji pomiędzy nimi a także ich wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze MSPP (małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne). Zjawiska te traktowane osobno jak i wspólnie, jako jakościowo odrębny czynnik, decydują o charakterze relacji kontraktowych w analizowanym obszarze współkreując rynkową siłę firm MSPP.Tło rozważań stanowią teoria strukturacji A. Giddensa, teoria zaufania P. Sztompki oraz ekonomia kosztów transakcyjnych O.E. Williamsona zogniskowane wokół problemu relacji, zawierania umów przez firmy sektora MSPP. Takie podejście pozwala analizować również społeczny, a nie tylko formalny, wpływ praktyk realizowanych w sektorze MSPP. Znaczenie ryzyka i zaufania wynika w tym kontekście z ich zdolności określania warunków, a także konsekwencji, transakcji handlowych, które trwają lub dopiero będą inicjowane.Efektem rozprawy jest uchwycenie wpływu ryzyka i zaufania na kreowanie przestrzeni innowacji w sektorze MSPP. Przy pomocy tych pojęć próbuje się opisywać przyszłość, niezależnie jednak od tego jak doskonale nauczymy się je wykorzystywać w projektowaniu procesów decyzyjnych nasze plany nigdy nie będą pewne. Nie zmienia to jednak sytuacji właścicieli MSPP, którzy chcąc być konkurencyjni muszą kreować i wdrażać innowacje. Nie daje to pewności sukcesu, ale jest prawdopodobnie najpewniejszą do niego drogą.pl_PL
dc.description.abstractThe PhD thesis is an attempt to determine the relation between risk and trust and its influence on how contracts are entered into by small and medium-sized private companies (SMBs) today. Both phenomena are treated as the basis on which a factor qualitatively separate from their direct total is constructed, whose specifics is then related to the necessity of commencing business in full readiness for relation-based contracts, a situation which the current market seems be prefer. These deliberations are carried out on the theoretical background of A. Gidden’s stratification model of the acting agent, P. Sztompka’s theory of trust and the behavioral assumptions of O.E. Williamson’s transaction cost economics, and are focused on a contract as a phenomenon with consequences reaching much further than would have transpired from a mere analysis of its contents. Such an approach allows to analyse also the social, and not only the formal impact of the practices used in the sector of SMBs, while the very importance, or meaning of risk and trust and their mutual derives from the impossibility to determine all the conditions and consequences resulting from business transactions concluded by those companies. Risk and trust, create space of innovation in SMBs, both focus on future, but only try to describe it, sometimes better, sometimes worse – our plans are unfortunately never certain. SMBs owner have to be innovate, take a chance, otherwise they lost before the game - that’s why risk and trust influence on innovation is so important. There is no certainty in economy, innovation is almost a duty and probably the best way to do success in business.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectryzykopl_PL
dc.subjectriskpl_PL
dc.subjectzaufaniepl_PL
dc.subjecttrustpl_PL
dc.subjectMSPPpl_PL
dc.subjectSMBspl_PL
dc.subjectprzedsiębiorcapl_PL
dc.subjectentrepreneurpl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.subjecteconomypl_PL
dc.titleRyzyko i zaufanie jako czynniki rozwoju firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw prywatnychpl_PL
dc.title.alternativeRisk and trust as factors in small and medium-sized private business developmentpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryzyko i zaufanie jako czynniki rozwoju firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.