Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKępiński, Marian. Promotor-
dc.contributor.authorSzczodrowski, Jan-
dc.date.accessioned2014-05-22T08:56:50Z-
dc.date.available2014-05-22T08:56:50Z-
dc.date.issued2014-05-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10820-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji: Zakład Prawa Europejskiegopl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem niniejszej pracy jest analiza możliwości kontroli rynków oligopolistycznych w europejskim prawie konkurencji, w tym praktycznej użyteczności kryteriów służących ocenie tego typu rynków, rozwiniętych w kontekście stosowania poszczególnych narzędzi tej gałęzi prawa. W myśl podstawowej tezy pracy mimo, że we wczesnym okresie mogło wydawać się, że rynki oligopolistyczne oraz postępowanie przedsiębiorców na takich rynkach znajdowały się całkowicie poza zakresem stosowania europejskiego prawa konkurencji, współcześnie skuteczna kontrola wspomnianego rodzaju rynków jest możliwa. Na tle ewolucji jaka dokonała się w analizie ekonomicznej, w pracy omówione zostają zmiany, jakie zaszły w interpretacji art. 101 ust. 1 TFUE oraz użyteczność pojęcia zbiorowej pozycji dominującej w kontekście stosowania art. 102 TFUE, a także teorii skutków skoordynowanych oraz nieskoordynowanych w kontekście kontroli koncentracji przedsiębiorców. Dzięki przeprowadzonej analizie wykazano, że zastosowanie wspomnianego art. 101 TFUE do oligopoli jest obecnie ograniczone do oceny systemów wymiany informacji, zaś przydatność pojęcia zbiorowej pozycji dominującej w ramach stosowania art. 102 TFUE jest ograniczona charakterem ex post wykonywanej kontroli. Natomiast dostępne w ramach kontroli koncentracji pojęcia skoordynowanych i nieskoordynowanych skutków koncentracji pozwalają na skuteczne powstrzymywanie i modyfikowanie tych połączeń na oligopolistycznych rynkach, które mogą przeszkadzać znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku.pl_PL
dc.description.abstractThis thesis aims at analysing the possible control of oligopolistic markets by the European competition law and the usefulness of the criteria developed in the context of application of the existing competition law tools in the assessment of this type of markets. It is argued in this thesis that although it initially appeared that EU competition law rules would neither be applicable to oligopolistic markets nor to oligopolists' market behavior, it is clear nowadays that efficient control of those markets is perfectly possible. Against the background of the evolution of economic approach towards oligopolies, changes in the interpretation of article 101(1) TFEU, the usefulness of the concept of collective dominant position in the context of application of article 102 TFEU as well as the theories of coordinated and non-coordinated effects in the EU merger control, will be presented. The undertaken analysis shows that the application of article 101 TFUE to oligopolistic markets is currently limited to the assessment of information exchange systems and that the usefulness of the concept of collective dominant position in the context of application of article 102 TFEU is also constrained by the ex post nature of the control in question. By contrast, the concepts of coordinated and non-coordinated effects applicable in the framework of merger control provide for effective means of preventing or modifying those concentrations on oligopolistic markets which would result in significant impediment to effective competition.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrynki oligopolistycznepl_PL
dc.subjectoligopolistic marketspl_PL
dc.subjectuzgodnione praktykipl_PL
dc.subjectconcerted practicespl_PL
dc.subjectzbiorowa pozycja dominującapl_PL
dc.subjectcollective dominant positionpl_PL
dc.subjectskutki skoordynowanepl_PL
dc.subjectcoordinated effectspl_PL
dc.subjectskutki nieskoordynowanepl_PL
dc.subjectnon-coordinated effectspl_PL
dc.titleKontrola rynków oligopolistycznych w europejskim prawie konkurencjipl_PL
dc.title.alternativeThe control of oligopolistic markets in European competition lawpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczodrowski_Jan_PhD.pdf
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.