Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10923
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRosicki, Remigiusz-
dc.date.accessioned2014-06-04T20:21:13Z-
dc.date.available2014-06-04T20:21:13Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 145-154.pl_PL
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/10923-
dc.description.abstractThe text addresses the issue of information security as exemplified by clandestine collaboration and the influence exerted by the Internal Security Agency officers upon journalists. The texts analyzes the de lege lata regulations as well as the de lege ferenda ones. As for the former, the penal provisions of the Act, that is Articles 153b–153d (Chapter 10a) are applicable, whereas as for the latter, the applicable regulations are the 2013 Bill Articles numbered 197-199 (Chapter 10). In both the 2002 Act on the Internal Security Agency and Foreign Intelligence Agency as well as in the 2013 draft Bill of the Internal Security Agency, the legislator penalizes the employment by the officers of the information acquired while fulfilling or in connection with official duties for the purpose of affecting the operation of public authority bodies, entrepreneurs or broadcasters, editors-in-chief, journalists and persons conducting publishing activity. Also, the text analyzes regulations concerned with the penalization of clandestine collaboration engaged in by ABW officers with a broadcaster, editor-in-chief, a journalist and a person conducting publishing activity.pl_PL
dc.description.abstractTekst podejmuje problematykę bezpieczeństwa informacji na przykładzie tajnej współpracy i wywierania wpływu przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na dziennikarzy. W tekście analizowane będą przepisy de lege lata (Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu) i de lege ferenda (Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 1 sierpnia 2013 r.). W pierwszym przypadku znaczenie mają przepisy karne ustawy, czyli art. 153b – 153d (Rozdział 10a), natomiast w drugim przypadku adekwatne regulacje od art. 197 do art. 199 Projektu z 2013r. (Rozdział 10). Zarówno w Ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z 2002r., jak i w projekcie ustawy o ABW z 2013 r. ustawodawca penalizuje wykorzystanie przez funkcjonariuszy informacji uzyskanych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców, redaktorów naczelnych, dziennikarzy i osób prowadzących działalność wydawniczą. W tekście analizowane są również regulacje dotyczące penalizacji tajnej współpracy funkcjonariuszy ABW z nadawcą, redaktorem naczelnym, dziennikarzem i osobą prowadzącą działalność wydawniczą.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectInformation Securitypl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo informacjipl_PL
dc.subjectInternal Security Agency of Polandpl_PL
dc.subjectAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznegopl_PL
dc.titleInformation Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists - De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulationspl_PL
dc.title.alternativeBezpieczeństwo informacji na przykładzie tajnej współpracy i wywierania wpływu przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na dziennikarzy - przepisy de lege lata i de lege ferendapl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/ps.2014.1.11-
dc.description.number1pl_PL
dc.description.pageof145pl_PL
dc.description.pageto154pl_PL
dc.description.articlenumber11pl_PL
dc.description.journaltitlePrzegląd Strategicznypl_PL
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. ROSICKI.pdf83.86 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.