Przegląd Strategiczny

Przegląd Strategiczny
Celem czasopisma publikowanego przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i prezentacji stanu badań dotyczących współczesnych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz szeroko rozumianych studiów strategicznych.

(ang.) Strategic Review
The academic periodical Strategic Review (Przegląd Strategiczny) is published by the AMU Faculty of Political Science and Journalism in order to provide a forum to exchange opinions and to present results of research concerning contemporary international relations, international and internal security and strategic studies.

Redaktor naczelny: Prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski
Kontakt: Redakcja „Przegląd Strategiczny”Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
tel.:61 829 65 17, 61-829-21-08;
e-mail: studiastrategiczne@amu.edu.pl
strona www: www.studiastrategiczne.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN: 2084-6991

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego